Hướng dẫn cài đặt Umail trên Outlook Office365

Bạn lần đầu tiên sử dụng outlook Office365, muốn cài mail trên outlook thì cần làm những thao tác như sau:

Bước 1: Nhập thông tin tài khoản Umail cần cấu hình vào Outlook, rồi nhấn Connect để tiếp tục bước 2

Bước 2: Nhập mật khẩu tài khoản Umail và nhấn Connect để tiếp tục bước 3

Bước 3: Hoàn thành cấu hình Umail, nhấn Done để sử dụng.