Hướng dẫn cài đặt Umail trên Outlook Office365 - Umail | Trang hỗ trợ dành cho Umail

Hướng dẫn cài đặt Umail trên Outlook Office365

Bạn lần đầu tiên sử dụng outlook Office365, muốn cài mail trên outlook thì cần làm những thao tác như sau:

Bước 1: Nhập thông tin tài khoản Umail cần cấu hình vào Outlook, rồi nhấn Connect để tiếp tục bước 2

Bước 2: Nhập mật khẩu tài khoản Umail và nhấn Connect để tiếp tục bước 3

Bước 3: Hoàn thành cấu hình Umail, nhấn Done để sử dụng.