Hướng dẫn cài đặt Umail trên Mozilla Thunderbird

Sau đây là hướng dẫn cài đặt Umail trên Thunderbird

Bước 1: Mở ứng dụng thunderbird và nhập thông tin tài khoản Umail như hình đính kèm bên dưới.

Thông số Umail

Incoming:  Imap.umailsmtp.com       Port SSL 993

Outcoming: smtp.umailsmtp.com     Port SSL 465

Bước 2: Nhấn Re-test để kiểm tra kết nối, kết nối thành công nhấn Done để hoàn thành cài đặt

Bước 3: Hoàn thành quá trình cài đặt Umail, Chúc các bạn thành công.