Hướng dẫn cài đặt Umail trên Foxmail

Sau đây là hướng dẫn cài đặt Umail trên Foxmail

Bước 1: Các bạn vui lòng cài đặt Foxmail trên Windows, và tiến hành mở app Foxmail

Bước 2: Chọn Other MaiBox, sau đó nhấn Manual

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản Umail và thông số IMAP, SMTP server

Thông số Umail

Incoming:  Imap.umailsmtp.com       Port SSL 993

Outcoming: smtp.umailsmtp.com     Port SSL 465

Bước 4: Nhấn Create để tiếp tục, Finish

Bước 5: Hoàn thành cấu hình Umail trên Foxmail, chúc các bạn thành công.