Tag Archives: thunderbird

Hướng dẫn cài đặt Umail trên Mozilla Thunderbird

Sau đây là hướng dẫn cài đặt Umail trên Thunderbird Bước 1: Mở ứng dụng thunderbird và nhập thông tin tài khoản Umail như hình đính kèm bên dưới. Thông số Umail Incoming:  Imap.umailsmtp.com       Port SSL 993 Outcoming: smtp.umailsmtp.com     Port SSL 465 Bước 2: Nhấn Re-test để kiểm tra kết nối, kết […]