Tag Archives: outlook

Hướng dẫn cài đặt Umail trên Android – app Gmail

Sau đây là hướng dẫn các bước cài đặt Umail trên app Gmail Bước 1: Mở app Gmail, nhấn thêm địa chỉ email khác Bước 2: Nhấn Khác để tiếp tục Bước 3: Nhập thông tin tài khoản Umail  và nhấn Tiếp theo Bước 4: Chọn Cá nhân (IMAP) Bước 5: Nhập mật khẩu Umail […]

Hướng dẫn cài đặt Umail trên Outlook 2013

Sau đây là các bước cài đặt Umail trên outlook 2013. Bước 1: Mở ứng dụng Outlook 2013, và nhấn next để tiếp tục Bước 2: Chọn next Bước 3: Chọn Manual setup or additional server types và nhấn next để tiếp tục Bước 4: Chọn Pop or Imap và nhấn next để tiếp tục Bước 5: […]

Hướng dẫn cài đặt Umail trên Outlook Office365

Bạn lần đầu tiên sử dụng outlook Office365, muốn cài mail trên outlook thì cần làm những thao tác như sau: Bước 1: Nhập thông tin tài khoản Umail cần cấu hình vào Outlook, rồi nhấn Connect để tiếp tục bước 2 Bước 2: Nhập mật khẩu tài khoản Umail và nhấn Connect để tiếp […]