Tag Archives: office365

Hướng dẫn cài đặt Umail trên Outlook Office365

Bạn lần đầu tiên sử dụng outlook Office365, muốn cài mail trên outlook thì cần làm những thao tác như sau: Bước 1: Nhập thông tin tài khoản Umail cần cấu hình vào Outlook, rồi nhấn Connect để tiếp tục bước 2 Bước 2: Nhập mật khẩu tài khoản Umail và nhấn Connect để tiếp […]