Tag Archives: mail

Hướng dẫn cài đặt Umail trên Foxmail

Sau đây là hướng dẫn cài đặt Umail trên Foxmail Bước 1: Các bạn vui lòng cài đặt Foxmail trên Windows, và tiến hành mở app Foxmail   Bước 2: Chọn Other MaiBox, sau đó nhấn Manual Bước 3: Nhập thông tin tài khoản Umail và thông số IMAP, SMTP server Thông số Umail Incoming:  […]

Hướng dẫn cài đặt Umail trên app Umail Android, IOS

Sau đây là hướng dẫn cài đặt Umail trên app Umail Android, IOS thao tác tương tự Bước 1: Vào Google Play hoặc App Store, tìm kiếm ứng dụng Umail và tiến hành cài đặt Bước 2: Sau khi cài đặt xong ứng dụng Umail, các bạn tiến hành mở app Umail và nhập thông […]