Tag Archives: Iphone

Hướng dẫn cài đặt Umail trên Iphone

Bạn muốn cài đặt Umail lên app mail trên Iphone thì cần thao tác như sau: Bước 1: Vào Cài đặt -> Mật khẩu & Tài khoản   Bước 2: Chọn Thêm tài khoản -> Thêm tài khoản mail     Bước 3: Chọn Thêm tài khoản Khác Và nhập các thông tin và bấm […]