Tag Archives: gmail

Hướng dẫn cài đặt Umail trên Android – app Gmail

Sau đây là hướng dẫn các bước cài đặt Umail trên app Gmail Bước 1: Mở app Gmail, nhấn thêm địa chỉ email khác Bước 2: Nhấn Khác để tiếp tục Bước 3: Nhập thông tin tài khoản Umail  và nhấn Tiếp theo Bước 4: Chọn Cá nhân (IMAP) Bước 5: Nhập mật khẩu Umail […]