Tag Archives: cai dat mail

Hướng dẫn cài đặt Umail trên Foxmail

Sau đây là hướng dẫn cài đặt Umail trên Foxmail Bước 1: Các bạn vui lòng cài đặt Foxmail trên Windows, và tiến hành mở app Foxmail   Bước 2: Chọn Other MaiBox, sau đó nhấn Manual Bước 3: Nhập thông tin tài khoản Umail và thông số IMAP, SMTP server Thông số Umail Incoming:  […]

Hướng dẫn cài đặt Umail trên Outlook 2013

Sau đây là các bước cài đặt Umail trên outlook 2013. Bước 1: Mở ứng dụng Outlook 2013, và nhấn next để tiếp tục Bước 2: Chọn next Bước 3: Chọn Manual setup or additional server types và nhấn next để tiếp tục Bước 4: Chọn Pop or Imap và nhấn next để tiếp tục Bước 5: […]