Tag Archives: android

Hướng dẫn cài đặt Umail trên app Umail Android, IOS

Sau đây là hướng dẫn cài đặt Umail trên app Umail Android, IOS thao tác tương tự Bước 1: Vào Google Play hoặc App Store, tìm kiếm ứng dụng Umail và tiến hành cài đặt Bước 2: Sau khi cài đặt xong ứng dụng Umail, các bạn tiến hành mở app Umail và nhập thông […]

Hướng dẫn cài đặt Umail trên Android – app Gmail

Sau đây là hướng dẫn các bước cài đặt Umail trên app Gmail Bước 1: Mở app Gmail, nhấn thêm địa chỉ email khác Bước 2: Nhấn Khác để tiếp tục Bước 3: Nhập thông tin tài khoản Umail  và nhấn Tiếp theo Bước 4: Chọn Cá nhân (IMAP) Bước 5: Nhập mật khẩu Umail […]